dinsdag 21 augustus 2018

ONE ON ONE ACADEMYWat is de One on One Academy? Vragen mijn gasten Femke Terpstra en Ester Serrano . Ze lazen het op de prijslijst van Oosterhouw maar misten een uitleg. 


Het is een één op één begeleiding die ik ontwikkeld heb in Amsterdam in de Ruyschstraat. Een combinatie van mijn ervaring in het kunstonderwijs en mijn tijd als monnik bij de benedictijnen in Vaals.

Een traject voor heel verschillende studenten. Jong en oud. Voor, tijdens of na het kunstonderwijs of een andere studie. Rond het opzetten van een bedrijf, maar ook bij ziekte, dood of een scheiding.

In het klooster werd je uitstekend begeleid. In een wekelijks gesprek van een half uur kon je alles vertellen wat je bezig hield. Ongelofelijk hoe geconcentreerd zo'n moment was met de abt of novicemeester  Er werd bepaald hoe je beter kon werken, bidden, met de broeders omgaan, maar ook werd de samenstelling van de verschillende boeken die je las besproken en eventueel bijgesteld.


Doel was de Stabilitas Loci. De standvastigheid op één plek. Je kiest als monnik voor een regel en een abt op een specifieke plek. Na een tijd gaat dat wringen zoals het ook in een verhouding kan gebeuren of in een baan. Je denkt ergens anders is het beter, fijner. Maar dan moet je doorzetten. 


In de lessen kreeg je onderricht in verschillende manieren van lezen. Van ontvangend, recreatief lezen, naar herhalend en studerend lezen en vooral naar een vertragende vorm van creatief lezen die leidde tot de Lectio Divina. Biddend lezen.


Deze laatste vorm is net als de stabilitas heel goed te vertalen naar een begeleiding van schrijvers, makers en iedereen die in beweging is in zijn leven.


Je vertraagt door de eerste zin van een tekst te isoleren. Woord voor woord te bekijken en te zien wat erin gebeurt. Hoe het hele verloop van een tekst opgeroepen wordt. Dan kan je de woorden afzonderlijk bekijken, de namen, het werkwoord etc.. 


Pas als je de zin door en door hebt bekeken en er de betekenis van proeft, neem je er een volgende bij. En je leest weer terug. Zo rijg je de tekst aaneen en mediteer je op de inhoud. Samen met iemand is dit heel goed te leren. Je ontwerpt een eigen systeem van bijhouden van herhalingen met codes en kleuren.


Alles één voor één.


Eenworden is de essentie. Doel van de monnik was om Monachus te worden. Uit één stuk. Het kwam van het Griekse woord voor een geweven lap stof die nog niet versneden was. Dan zei de marktkoopman: 'deze lap is monachus' en dan was die meer waard. Zo kregen de eerste kluizenaars ook die eretitel. Zij waren Monachus. Het woord monnik of bij een vrouw moniale is daar uit afgeleid.

In de One on One Academy werk ik vaak met een curriculum. Met losse kaartjes van je voor en je achternaam leg je een stamboom neer van familie, vrienden, relaties, opleiding hobbies en studie. Een woordveld dat betekenis krijgt doordat je de afstand en de nabijheid uitbeeldt van de afzonderlijke kaartjes in hoe je het neerlegt.

Daar komen verrassende inzichten uit, die je mee kan nemen als je bijvoorbeeld een volgende stap wilt zetten in je leven of je werk. Ik geef opdrachten die uitgevoerd worden. 


Maar de begeleiding impliceert ook een relatie. Ik neem voor een afgekaderde tijd deel aan je leven. En zoek de grens op.
Voor de student belangrijk om grenzen te bepalen, voor mij ook. Op de grens is veel te leren. 

Het kan bij één gesprek bijven. Of twee, een aan het begin van een dag en een aan het einde. Maar ook een traject van een jaar, dat telkens verlengd kan worden. Ik verbind me aan een leven.

Het idee voor de One on One Academy komt voort uit het ongenoegen dat ik heb met lesgeven in veel te grote groepen . Het gemis aan begeleiding dat ik gekend heb toe ik op de Rietveld studeerde en de verwondering hoe begeleiding in het klooster vanuit een broederlijke betrokkenheid geschiedde die je als docent ook kent, maar waar geen tijd en ruimte voor is. Door met die mentaliteit mij op de studenten te betrekken maak ik iets essentieels van het klooster waar. Het is een vorm van vriendschap, van liefde. 


Studenten melden zich bij mij aan. Dan hebben we een eerste gesprek en bepalen we hoe we het gaan aanpakken. 


Ritmes in de dag aan te brengen met blokken van drie uur werk en drie uur rust. En periodes dat je elkaar niet spreekt op wat praktische dingen na. En dan ook dus momenten van een intensief spreken.


In Amsterdam ging het vrij makkelijk om studenten te krijgen. Hier wil ik het vooral ook aan de residencies koppelen. Het geeft voor beiden een verdieping door op elkaars leven en werk  betrokken te raken. Door in gesprekken en opdrachten te vertragen. 


Maar het kan ook op andere manieren. Meld je dus aan voor een oriënterend gesprek op Oosterhouw !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten